Czy wiesz, że Unia Europejska używa 24 języków urzędowych? Dzięki temu każdy z obywateli UE, może m.in. zwracać się do instytucji unijnych lub zapoznać się z aktami prawnymi uchwalanymi przez Parlament Europejski w języku polskim.

Ale jak ta wielojęzyczność wygląda w praktyce? Na czym polega praca tłumaczy pisemnych? I co należy zrobić, aby zostać jednym z nich? 

15 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie online pt. “Wielojęzyczność i praca tłumaczek” zorganizowane przez Biuro Parlamentu Europejskiego. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z sześciu  polskich szkół, w tym pięcioro uczniów ZST. 

Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z informacjami na temat Parlamentu Europejskiego oraz poznali tajniki pracy tłumaczy pisemnych przy PE. Wydarzenie poprowadził Pan Piotr Wolski z Działu Wizyt i Seminariów PE, natomiast gośćmi seminarium były Panie Iwona Komór, Anna Sznurawa i Anna Torres, tłumaczki z Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych PE. Webinarium rozpoczęło się od rozwiązania quizu na temat Parlamentu Europejskiego, w którym uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy o PE oraz uzupełnienia jej. W głównej części wydarzenia każda grupa zaprezentowała w języku angielskim i polskim postać znanego tłumacza. Nasze uczennice, Dominika i Julia, przedstawiły postać Wojciecha Skrzypczaka, pierwszego polskiego tłumacza w PE. Następnie panie tłumaczki opowiedziały o tym, jak zaczęła się ich przygoda z językami obcymi, oraz o swoich codziennych obowiązkach zawodowych.

Uczestnicy webinarium zgodnie podkreślają jego walory, zarówno wartość informacyjną, profesjonalizm prowadzących, jak i dynamikę spotkania. Dzięki niemu mieli możliwość poznania specyfiki pracy tłumacza pisemnego przy PE i korzystanie z bogatego doświadczenia praktykujących tłumaczek. Uzyskali także cenne wskazówki odnośnie przygotowania do pracy tłumacza. Na zakończenie spotkania panie tłumaczki odpowiedziały na pytania zadawane przez uczestników.

‘“Spotkanie było bardzo interesujące. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji na temat pracy tłumacza, ale także na temat Parlamentu Europejskiego. Na co dzień nie mamy możliwości spotkania z prawdziwymi tłumaczami i poznania ich pracy. Cieszę się, że mogłem wziąć w nim udział” - podkreśla Bartosz, uczeń klasy 3TI.