W dniu 24 marca 2021 roku odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych  dla klas pierwszych i drugich Zespołu Szkół Technicznych w Turku.  Jednoetapowy konkurs został przeprowadzony za pomocą aplikacji Quizizz. Zawierał różnego rodzaju zadania, m.in.: test wyboru, pytania otwarte, uzupełnianie zdań. Pytania sformułowane były zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży językiem angielskim, stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji, sprawdzenie wiedzy uczniów na temat krajów anglojęzycznych (Wielkiej Brytanii, Kanady, Stanów  Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii), a także zachęcenie do samodzielnego zdobywania wiedzy o ww. krajach  – ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 48 uczniów naszej szkoły. Na poziomie klas pierwszych najlepsze wyniki uzyskali:

Dawid Teskowski z klasy 1RM – I miejsce,

Mateusz Trzmielewski  z klasy 1HZ – II miejsce,

Bartosz Kąpielski z klasy 1RM – III miejsce.

Najlepsi w kategorii klas drugich okazali się:

Michał Grebasz  z klasy 2TLp – I miejsce,

Damian Fabiański z klasy 2 TLp – II miejsce,

Kacper Pawlak z klasy 2TLp oraz Dominika Dembowska z klasy 2TGp – III miejsce.

Zwycięzcom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Konkurs powstał z inicjatywy nauczycieli języka angielskiego: p. Katarzyny Sylwestrzak oraz p. Agaty Jeżak-Komorskiej.