Adrian Jastrzębski - uczeń drugiej klasy technikum grafiki i poligrafii cyfrowej, zdobył drugą nagrodę w konkursie BiblioboXX, zorganizowanym przez Zespół Szkół Łączności w Poznaniu pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania oraz Głosu Wielkopolskiego. Przedmiotem konkursu było zaprojektowanie i opracowanie projektu graficznego mobilnej biblioteki mogącej stanąć w przestrzeni miejskiej. Jury oceniało walory artystyczne, profesjonalizm pracy zgodny z zasadami sztuki oraz walory użytkowe – możliwość edycji w różnych zastosowaniach i sytuacjach ekspozycyjnych. Wszystkie propozycje konkursowe musiały zawierać szkice, projekty wektorowe lub 3D.

Gratulujemy!