W dniu 23 lutego 2021 r. o godzinie 9:00  w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbył się etap okręgowy (II stopnia) XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Naszą szkołę reprezentowała  uczennica technikum ekonomicznego Katarzyna Kamińska. Zawody okręgowe, do których zostało  zakwalifikowanych 400 uczniów ze 183 szkół w całej Polsce, miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów: jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego olimpiady „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii”; zadania z analizy finansowej; 30 pytań testowych. Ze względu na rangę zawodów  ich przebieg był dodatkowo zdalnie monitorowany w czasie rzeczywistym przez sekretarza okręgowego. Kamery rejestrujące umożliwiały obserwację pracy wszystkich uczestników.

 W I etapie XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej brali udział następujący uczniowie klas technikum ekonomicznego ZST:
1 Kamińska Katarzyna
2.Mituta Honorata
3. Jakubowska Julia
4. Antas Ewelina
5. Felisiak Sandra
6. Gozdzik Nikola
7. Stepnowska Katarzyna
8. Młotkiewicz Tobiasz
9. Klanowska Maja

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Opiekę merytoryczną sprawowali nauczyciele: Anita Herman-Szulc, Małgorzata Pietrzak i Agata Jeż.