Uroczystość odbyła się 30 września w Zespole Szkół Technicznych w Turku. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli uczniowie klas maturalnych turkowskiego technikum, kadra pedagogiczna oraz przedstawiciele władz samorządowych i lokalnego biznesu, m.in. Prezes Tureckiej Izby Gospodarczej Pan Tomasz Wroniak oraz Dyrektor Generalny firmy Sun Garden Polska Pan Witold Jarecki. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane charakterystyki partnerskich zakładów. Kolską spółkę Saint – Gobain Abrasives, będącą częścią światowego koncernu Saint Gobain, reprezentowali: Magdalena Krupa – Dyrektor Personalny, Artur Chwojnowski – Dyrektor Przemysłowy, Magdalena Ryta - Koordynator projektów HR oraz Joanna Andrysiak – Koordynator ds. komunikacji.Dyrektor Magdalena Krupa zebranym licznie uczestnikom uroczystości zaprezentowała historię firmy oraz główne nurty działalności Grupy Saint - Gobain, natomiast Dyrektor ds. Przemysłowych Artur Chwojnowski przedstawił plany rozwoju kolskiej części firmy Saint – Gobain, wskazując, że bardzo liczy na absolwentów Zespołu Szkół Technicznych ze względu na liczne atuty, którymi mogą się pochwalić.

 

Dyrektor Chwojnowski wskazywał tu głównie na tak istotne fakty, jak kształcenie w dobrze wyposażonych laboratoriach, certyfikowanych pracowniach (Zespół Szkół Technicznych posiada certyfikowane laboratorium w zakresie technik programowania maszyn numerycznych. W Polsce oprócz ZST posiada takie laboratoria jedynie kilka jednostek, m.in. Politechnika Warszawska, Krakowska, Wrocławska), pracowniach mechatroniki przemysłowej z urządzeniami Festo oraz robotami Fanuc wykorzystywanymi również przez SGA. Dyrektor Chwojnowski mówił również o kolejnym istotnym atucie absolwentów ZST, jakim jest umiejętność pracy w systemie SAP Business One, który jest systemem do zarządzania wszelkimi procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie, a stosowany jest również przez SGA. Zespół Szkół Technicznych w Turku prawdopodobnie jako jedyna szkoła średnia w Polsce szkoli dodatkowo swoich uczniów w zakresie obsługi tego zaawansowanego systemu.

 

Według dyrektora Mariusza Seńko podpisane porozumienie jest kluczowe dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku i daje możliwość wykorzystania zdobytych umiejętności w warunkach rzeczywistego dostępu do nowoczesnych technologii, choćby dzięki dostępowi do technologii stosowanych w nowym dziale wyrobów polimerowych Saint- Gobain Performance Plastic. Według dyrektora Artura Chwojnowskiego kolska spółka jest w trakcie dużych inwestycji mających na celu doposażenie parku maszynowego w nowoczesne urządzenia, co spowoduje konieczność zatrudnienia specjalistów, z dużym prawdopodobieństwem, że będą oni rekrutowani spośród absolwentów ZST w Turku. Dyrektor ZST Mariusz Seńko poinformował, że w następnym roku szkoła wspólnie z przedstawicielami firmy SGA przedstawi ofertę edukacyjną gimnazjalistom z powiatu tureckiego oraz z powiatu kolskiego (na kierunkach nierealizowanych przez szkoły z powiatu kolskiego, na które zgłasza zapotrzebowanie firma SGA, m.in. logistyka, mechatronika, mechanika w specjalizacjach związanych z programowaniem maszyn numerycznych). Porozumienie zostało sygnowane ze strony Zespołu Szkół Technicznych w Turku przez Dyrektora mgra inż. Mariusza Seńko oraz ze strony Saint Gobain Abrasives przez Dyrektora ds. Personalnych – Panią mgr Magdalenę Krupę.

 

{morfeo 1}