ZSTZ ogromną satysfakcją informujemy o sukcesie uczennicy Zespołu Szkół Technicznych w Turku, kształcącej się w zawodzie technik ekonomista, Katarzyny Kamińskiej. Uczennica zakwalifikowała się do II etapu XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Olimpiada jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i realizowana  we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, w ramach programu edukacji ekonomicznej. To jedno z najważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych, których celem jest inwestowanie w kapitał ludzki, stanowiący podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego i postępu społecznego.

Decyzją  Komitetu Głównego OWE  tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod hasłem:  „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii”.

Celem olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów uzdolnionych. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ma zasięg międzynarodowy. Jej wyniki  stanowią podstawę  wyłonienia osób, które będą reprezentować Polskę w Międzynarodowej Olimpiadzie Ekonomicznej (International Economics Olympiad).

Zawody I stopnia odbyły się w Zespole Szkół Technicznych,  miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:
- jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady
- zadania z podstaw ekonomii,
- 30 pytań testowych.

W I etapie XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej brali udział następujący uczniowie klas technikum ekonomicznego:

1. Kamińska Katarzyna
2. Mituta Honorata
3. Jakubowska Julia
4. Antas Ewelina
5. Felisiak Sandra
6. Gozdzik Nikola
7. Stepnowska Katarzyna
8. Młotkiewicz Tobiasz
9. Klanowska Maja

Wszystkim  uczestnikom serdecznie gratulujemy.