ZSTStypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Na rok szkolny 2020/2021 Prezes Rady Ministrów przyznał 7 092 stypendia. To zaszczytne wyróżnienie otrzymali również uczniowie naszej szkoły: ERYK GIL z klasy 4TL - uczeń po szkole gimnazjalnej i ERYK PAWLAK z  klasy 2TMp - uczeń po szkole podstawowej.

Stypendystom serdecznie gratulujemy, życzymy  dalszych sukcesów, wytrwałości w realizacji zamierzeń i satysfakcji z osiągnięć.