Dnia 9.11.2011 roku  w Zespole Szkół Technicznych odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości „Dziś ,gdy się sen nasz ziścił….”. Uroczystość przygotowana została przez panie E.Kałużną  i A.Andrzejak oraz młodzież z klasy II Technikum Informatycznego oraz III TN.
Uroczystą oprawę akademii stanowiły symbole narodowe oraz przygotowane wcześniej przez uczniów biało-czerwone kotyliony, będące odpowiedzią na skierowany do uczniów i nauczycieli list Prezydenta RP  z prośba o zaakcentowanie „naszej obywatelskiej wspólnoty” i radosne przeżywanie tego Święta. W części artystycznej uczniowie przywołali teksty literackie i wydarzenia historyczne upamiętniające to święto. Całość wzbogacona została prezentacją multimedialną i elementami kronik filmowych tamtych lat.

W apelu udział wzięły klasy I TL, I LO, II TI, III TI, III TM.

{morfeo 2}