Zarząd Powiatu Tureckiego zdecydował zbudować energooszczędną salę gimnastyczną przy Zespole Szkół Technicznych przeznaczoną dla młodzieży i mieszkańców naszego powiatu. Przygotowania do projektu obejmowały m.in. wyjazd studyjny do Słomnik k/Krakowa, gdzie powstała pierwsza w Polsce i jak na razie jedyna certyfikowana pasywna hala widowiskowo-sportowa, oddana do użytku w 2010 roku. W Polsce budownictwo pasywne jest nadal w fazie rozwoju, zauważalny jest wzrost zainteresowania tego typu obiektami, głównie wśród prywatnych inwestorów. Samorządy lokalne nadal zbyt rzadko decydują się na budowę tego typu obiektów. Realizacja obiektów w technologii pasywnej i energooszczędnej jest o 20-30% wyższa niż standardowych budynków. Należy jednak podkreślić, że koszty utrzymania tego typu obiektów są dużo niższe i nakłady poniesione przy realizacji obiektu zwracają się.

Starostwo zaprosiło biura projektowe mające doświadczenie w projektowaniu obiektów pasywnych
i sportowych do opracowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej obiektu.

Spośród 4 koncepcji wybrano projekt spełniający wszystkie wymagania inwestora, najbardziej funkcjonalny i charakteryzujący się najlepszym współczynnikiem energooszczędności. Autorem wybranego projektu jest pracownia studioWarsztat z Poznania.

Projekt charakteryzuje prosta, zwarta bryła (która jest podstawowym wymogiem architektury pasywnej i energooszczędnej), czysta forma z materiałami wykończeniowymi korespondującymi z istniejącymi budynkami szkoły. Pracownia zaproponowała również identyfikację wizualną całości założenia proponując graficzne oznaczenia w kolorach herbu powiatu.

Wszystkie instalacje w budynku zostały zaprojektowane jako instalacje charakteryzujące budynki pasywne. Najważniejsze z nich to wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (tzw. rekuperacja) w trzech niezależnych układach, instalacja grzewcza zbudowana w oparciu o system wodnych pomp ciepła z pionowym wymiennikiem gruntowym.

Na podstawie wybranej koncepcji opracowana będzie kompletna dokumentacja projektowa pierwszego takiego obiektu w Wielkopolsce. Koszt inwestycji, w zależności od ostatecznego doboru rozwiązań został oszacowany na 4,1 – 4,4 mln zł.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Turku

 

{morfeo 11}