W dniu 27 kwietnia odbyło się spotkanie klas maturalnych naszej szkoły z przedstawicielami Działu Promocji Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu – Anną Szymaniak i  Adamem Mysiakiem. Jego celem było przybliżenie oferty edukacyjnej tej poznańskiej uczelni, która ma bardzo określony profil i podjęła się misji kształcenia kadr dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Od lat przygotowuje ona specjalistów w zakresie różnych dziedzin wiedzy, bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem osobistym i publicznym. WSB proponuje nowatorskie formy kształcenia na wydziałach: bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie i pedagogika.

Oprócz studiów I i II stopnia uczelnia prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, pomaga absolwentom wejść na rynek pracy poprzez Akademickie Biuro Karier, współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Będąc studentem na dowolnym kierunku, można zdobyć bezpłatnie tytuł: technik ochrony fizycznej osób i mienia oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Siedziba Uczelni:
ul. Wyspiańskiego 16/4
60 – 750  Poznań
tel. 61 8510 518

{morfeo 12}