O stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego mogą się ubiegać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz studenci, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, osiągający dobre wyniki w nauce i zamieszkali na stałe na terenie Powiatu Tureckiego.

Wnioski wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie Stypendium należy składać w terminie do: w przypadku uczniów do 25 września, w przypadku studentów i słuchaczy do  20 października w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Turku (ul. Kaliska 59, pok. 220, tel. /63/2223259).

Informujemy, że obowiązuje nowy Regulamin Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Stypendium ma charakter pomocy socjalnej.

Więcej informacji i pliki do pobrania na stronie www.powiat.turek.pl