W dniu 6 października 2012 r. przedstawiciele dyrekcji ZST, nauczycieli oraz uczniów klasy pierwszej liceum o kierunku wojskowym, nad którą  patronat sprawuje Wydział Nowych Technologii i Chemii WAT, uczestniczyli w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2012/2013 w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Otwarcia nowego roku akademickiego dokonał Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło, który w swoim przemówieniu przedstawił plany i zamierzenia na najbliższą przyszłość w dziedzinie dydaktyki i pracy naukowej.

Po wykładzie inauguracyjnym wręczono dyplomy  absolwentom Wydziału, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2011/2012, po czym głos zabrali przybyli goście. Duże zainteresowanie wzbudził wykład na temat - „Sztuczne mięśnie”, który wygłosiła Prodziekan ds. Naukowych Wydziału Nowych Technologii i Chemii prof. dr hab. inż. Marzena Tykarska, wprowadzając uczestników Wydziałowego Święta w tajniki nauki.

Po uroczystości uczniowie ZST w Turku wraz z Panią Dyrektor Wiolettą Adamiak i opiekunami - Sławomirem Lipińskim i Mileną Gruszczyńską- zaproszeni zostali do zwiedzania budynków Wydziału, m.in. Izby Pamięci Wojskowej. Podziwiali bogato wyposażone laboratoria, mogli na własne oczy zobaczyć aparaturę nowych technologii oraz poznać sposób dokonywania  pomiarów specjalistycznymi przyrządami.

Największy zachwyt wśród uczniów wzbudziły jednak doświadczenia chemiczne, które nasi licealiści mogli również przeprowadzić. Młodzież przekonała się, że efekty zjawisk chemicznych mogą być zaskakujące. Wyjazd stał się świetną okazją do przybliżenia wiedzy naukowej z dziedziny chemii
i potwierdził, że nauka może być ciekawa.

Uczniowie wrócili bogatsi o nowe doświadczenia, czas spędzili w miłej i przyjemnej atmosferze, integrując się wzajemnie i uświadamiając sobie jednocześnie, że dokonali dobrego wyboru, kształcąc się w klasie liceum, nad którą patronat sprawuje Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

{morfeo 15}