Tegoroczny Dzień Komisji Edukacji Narodowej obchodzono w ZST, w piątek, 12 października. Na uroczystość przybyli: Starosta Turecki Zbigniew Bartosik, Przewodniczący Komisji Edukacji  Jan Konieczny  oraz Przewodnicząca Rady Rodziców ZST  Elżbieta Lesiecka.

Goście, w swoich przemówieniach, podkreślali ważności  zawodu nauczyciela, dziękowali za  trud pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz składali życzenia.
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych – Mariusz Seńko podziękował nauczycielom za zaangażowanie w pracę, za sumienność, za  wyrozumiałość  w stosunku do uczniów i  do problemów, które się pojawiają oraz życzył wszystkim pracownikom oświaty wytrwałości, satysfakcji i tego, aby praca nauczyciela była  doceniana przez nasze społeczeństwo.

Tradycyjnie z okazji Dnia Nauczyciela wyróżniający się nauczyciele otrzymali z rąk Dyrektora Szkoły nagrody.

{morfeo 16}