W dniu 29 listopada odbyło się sympozjum uczniowskie pt.„Zachować pamięć”, poświęcone 71 rocznicy likwidacji getta w Turku. Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z historią Żydów na tym terenie oraz losami ich zagłady po roku 1941.
Przygotowując sympozjum, wykorzystano różnorodne materiały historyczne, archiwalne zdjęcia ze zbiorów Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku, a także informacje i zdjęcia uzyskane podczas wycieczki do Czachulca i Chełmna nad Nerem. Szczególnie cenne są relacje osób, które były świadkami tamtych wydarzeń. Dzięki prezentacji multimedialnej zostały przedstawione miejsca istniejących cmentarzy żydowskich oraz pomniki pamięci zagłady Żydów.

Sympozjum przygotowali uczniowie klasy II LO – Agata Grabowska, Nikola Smolińska, Jakub Kurzawa i Mateusz Szadek, przy merytorycznym wsparciu nauczycieli – Pani Ewy Kałużnej, Pawła Ogrodowczyka i Andrzeja Rossy.

{morfeo 19}