14 grudnia 2012 r. odbyła się X jubileuszowa edycja konkursu „Najpiękniejszy Stół Świąteczny” w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych, a także rozwijanie zainteresowań związanych ze sztuką nakrywania stołu. Do konkursu przystąpiły zespoły ze szkół ponadgimnazjalnych z Konina oraz powiatu kolskiego, konińskiego, słupeckiego i tureckiego.

Stoły były niezwykle oryginalne, każdy miał inny charakter, ale wszędzie można spotkać elementy nawiązujące do polskich tradycji (sianko, gałązki świerku, świece, opłatek, czy otwartą księgę Biblii).

Zespół Szkół Technicznych w Turku reprezentowały dwa zespoły z kierunku Technik Organizacji Usług Gastronomicznych:

I  Rosińska Katarzyna i Ślugaj Daria z klasy IV TO

II  Beata Kraczyńska i Karla Wojtczak z klasy IV TG

Uczennice w trakcie konkursu wykonały dekoracje świąteczną oraz nakrycie stołu, pod opieką nauczycielki Wiesławy Woźnickiej. Spośród dwudziestu ośmiu przygotowanych stołów - Stół Świąteczny wykonany przez uczennice klasy IV TO Katarzynę Rosińską i Darię Ślugaj zdobył II miejsce.

Jury oceniało ogólne wrażenie estetyczne, zgodność z zasadami nakrywania stołu bielizną i zastawą stołową, estetykę stołu, oryginalność oraz zastosowanie tradycyjnych elementów związanych ze stołem świątecznym.

{morfeo 20}