W dniu 07.03.2013 r. w Auli im. W. Milewskiego w Zespole Szkół Technicznych w Turku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku, reprezentowanym przez dyrektora Mariusza Seńko a Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu, reprezentowaną przez Rektora dr. Andrzeja Zduniaka. W uroczystości uczestniczyli ponadto: Starosta Powiatu Tureckiego Zbigniew Bartosik, prorektor ds. kontaktów dr inż. Andrzej Bolewski oraz rzecznik uczelni pani Anna Szymańska.

W trakcie spotkania dyrektor Mariusz Seńko przedstawił przybyłym gościom ofertę edukacyjną i możliwości kształcenia się w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Rektor Andrzej Zduniak po zaprezentowaniu swojej uczelni, wskazywał młodzieży, jak istotnym aspektem w funkcjonowaniu dzisiejszego społeczeństwa i gospodarki jest ochrona informacji i mienia. Podkreślenie takich zagrożeń, jak ochrona mienia, bezpieczeństwo publiczne i ochrona informacji, dało młodzieży możliwość szerszego spojrzenia na poruszane tematy.

W trakcie wystąpienia dyrektor Seńko zwrócił uwagę na niektóre aspekty kształcenia się na kierunkach technicznych i powiązania go ze ścieżką zdobywania dodatkowych certyfikatów potwierdzających kompetencje zawodowe. Nie bez znaczenia okazały się powiązania niektórych kierunków, np. technik elektronik z nową specjalizacją - Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń w odniesieniu do zawodowego przygotowania w branży Technicznej Ochrony Mienia. Korelacja wybranych specjalności z programu certyfikacji firmy CISCO (potentat na rynku światowym w zakresie zabezpieczeń systemów teleinformatycznych ) wpływa na lepsze przygotowanie zawodowe młodych techników i potencjalnych inżynierów. Według dyrektora Mariusza Seńko to właśnie absolwenci kierunków technicznych, wyposażeni w dodatkowe kwalifikacje oraz certyfikaty powinni być atrakcyjnymi kandydatami dla wszelkich służb mundurowych. Tym bardziej, że jak wskazywał dyrektor Seńko, to właśnie duża liczba absolwentów jego szkoły pracuje aktualnie w różnego rodzaju służbach związanych z policją, strażą pożarną i wojskiem.

W uroczystości uczestniczyła również młodzież kształcąca się na kierunkach technicznych oraz klasa I Liceum Ogólnokształcącego funkcjonująca pod patronatem Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT w Warszawie. Uczniowie tej klasy przede wszystkim przygotowywani są do podjęcia dalszego kształcenia na wyższych uczelniach mundurowych, wojskowych, pożarniczych i policyjnych. Z tego powodu w programie nauczania realizowany jest rozszerzony program z matematyki, języka obcego, fizyki lub chemii (przedmioty punktowane na uczelniach mundurowych), a od klasy drugiej dodatkowy program szkolenia na przedmiocie wychowanie obronne. Istotna dla tej klasy była informacja przekazana przez Rektora Andrzeja Zduniaka o tym, że uczelnia zrealizuje dla nich bezpłatnie profesjonalny kurs ratownictwa medycznego, połączony z certyfikowanym egzaminem na ratownika medycznego. Jest to wiadomość nie bez znaczenia, ponieważ właśnie ten certyfikat umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów w procesie rekrutacji na uczelnie mundurowe, m.in. na uczelnie pożarnicze.

W dalszej części spotkania dyrektor Seńko wskazywał, że w ramach podpisanego porozumienia liczy również na udział doświadczonych praktyków, rekrutujących się z wykładowców uczelni poznańskiej, w dodatkowych zajęciach i wykładach dla młodzieży z zakresu ochrony mienia, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz innych zagadnień związanych z ochroną informacji. Rektor Zduniak poinformował również o porozumieniu, jakie uczelnia zawarła z Komendantem Głównym Policji, dotyczącym włączenia treści policyjnego szkolenia podstawowego w program studiów. Ważną informacją jest fakt, że absolwenci kierunku: bezpieczeństwo narodowe czy bezpieczeństwo wewnętrzne, na podstawie danych o ukończeniu minimalnego zakresu treści kształcenia programu szkolenia zawodowego, umieszczonych w suplemencie stanowiącym załącznik do dyplomu ukończenia studiów wyższych, będą uprawnieni do odbycia skróconego, trwającego 92 dni szkolenia zawodowego podstawowego, realizowanego w jednostkach szkoleniowych Policji. Podczas tego szkolenia, na bazie teorii, kształcone będą przede wszystkim umiejętności praktyczne.

{morfeo 22}