W związku z cyfryzacją telewizji naziemnej w Polsce zrodził się pomysł Cyfrowych Patroli, które  miałyby nieść pomoc osobom w podeszłym wieku, w zakresie dostosowania ich odbiorników do korzystania z naziemnej telewizji cyfrowej. Jest to bowiem konieczny warunek uzyskania obrazu telewizyjnego po wyłączeniu tradycyjnych (analogowych) nadajników TV.
Na prośbę Dyrektora Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu o udział w projekcie Cyfrowych Patroli odpowiedziała pozytywnie dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Tym samym ZST stał się jedną z sześciu szkół  średnich w Polsce, które, na zasadach wolontariatu, biorą udział  w kolejnym etapie cyfryzacji telewizji naziemnej.

Uczestnictwo ZST w wyżej wymienionym projekcie zostało omówione na spotkaniu pracowników UKE z przedstawicielami szkoły i władzami samorządowymi powiatu tureckiego, które odbyło się  13 lutego 2013 r. Gościli na nim : Dyrektor Delegatury UKE Janusz Kujawski, Naczelnik Wydziału Kontroli Radiowej Jacek Fonrobert, Sekretarz Powiatu Tureckiego Romuald Antosik, członek Zarządu Powiatu Tureckiego  Franciszek Pyziak,  Dyrektor ZST Mariusz Seńko oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Ustalono, iż  ZST, na zasadach wolontariatu, włączy się w akcję niesienia pomocy technicznej i doradczej osobom i gospodarstwom, mającym trudności w przejściu na odbiór nowej, cyfrowej telewizji naziemnej, skonfigurowaniu i zaprogramowaniu tunerów DVB-T i anten odbiorczych.

W ramach realizacji projektu,  przeszkoleni w tym celu, uczniowie ZST będą organizować szkolenia dla uczniów gimnazjów, którzy w razie potrzeby udzielą wsparcia technicznego swoim rodzinom, sąsiadom i innym osobom. Ostatnim etapem projektu, który rozpocznie się po wyłączeniu nadajników analogowych, będą wyjazdy ochotniczych drużyn doraźnej pomocy technicznej, działających pod nadzorem nauczycieli, do osób starszych, zgłaszających największe trudności w dostosowaniu „starego” telewizora do odbioru sygnału cyfrowego.

Zgłoszenia od wyżej wymienionych osób będą przyjmowane pod numerami telefonów , które zostaną podane w lokalnej prasie, na stronach internetowych Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i Starostwa Powiatowego w Turku.

Podziękowaniem za przystąpienie szkoły do akcji było zaproszenie przez Prezesa UKE - Magdalenę Gaj przedstawicieli naszej szkoły w osobach: dyrektora Mariusza Seńko, nauczyciela przedmiotów zawodowych p. Jerzego Gomoliszewskiego oraz reprezentantów uczniów: Daniela Wawrzyniaka i Szymona Wiatrowskiego do udziału w spotkaniu, które miało miejsce  w dniu 06.03.2013 r. w  budynku Telewizji Polskiej. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes TVP Juliusz Braun, Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni oraz Prezes UKE Magdalena Gaj, którzy przekazali  przedstawicielom naszej szkoły  podziękowanie i wyróżnienie dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku za wsparcie w cyfryzacji telewizji naziemnej.

W dalszej części spotkania uczestnicy mogli spotkać się z gwiazdami TVP : Tomaszem Kamelem oraz Ulą Chincz, a także obejrzeć  studia ze scenografią realizowanych programów, studio sport, plany filmowe popularnych seriali TVP, muzeum Telewizji Polskiej, halę kostiumów i halę rekwizytów.

{morfeo 23}