W dniu 04.04.2013 r. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu odbyła się XIII edycja etapu regionalnego konkursu dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle ze znajomości prawnej ochrony pracy oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy „Bezpiecznie od startu!”
Organizatorami konkursu na etapie regionalnym były: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu oraz Okręgowy Inspektorat Pracy, przy współpracy Kuratorium Oświaty w Poznaniu.  Celem projektu było propagowanie wiedzy z zakresu prawnej ochrony prazy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie, uczestniczyły w nim 83 osoby z 18 szkół województwa wielkopolskiego. Naszą szkołę reprezentowały cztery uczennice, będące jednocześnie młodocianymi pracownikami, szkolonymi przez mistrzów szkolących, zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Turku:

- Dominika Grabowska – klasa 2k ZSZ - mistrz szkolący Hieronim Dzieran;

- Marlena Janiak – klasa 2k ZSZ - mistrz szkolący Hieronim Dzieran;

- Monika Lorek – klasa 3f ZSZ - mistrz szkolący Wioletta Mruk;

- Andżelina Stusek – klasa 3f ZSZ - mistrz szkolący Renata Urbańczyk.

Reprezentantki ZST: Dominika Grabowska i Marlena Janiak, kształcące się w zawodzie kucharz małej gastronomii zajęły odpowiednio 16. i 18. Miejsce. Opiekę nad uczestnikami konkursu sprawowali: pani Marzena Maćków, nauczycielka ZST oraz kierownik Cechu Rzemiosł Różnych w Turku – pan Marian Kiszewski.