W dniu 19 kwietnia 2013r. w Zespole Szkół Technicznych odbył się V Powiatowy Konkurs Matematyczny „Maths in English”. W zmaganiach z matematyką i zadaniami w języku obcym wzięli udział  uczniowie z naszej szkoły, uczniowie Zespołu Szkół  Ogólnokształcących w Turku oraz uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich. Formuła konkursu łączyła wiedzę matematyczną z zakresu funkcji kwadratowej z umiejętnością posługiwania się angielskim językiem technicznym. Wiedza ta sprawdzana była poprzez zadania zamknięte, umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstu w języku angielskim na temat biografii Kartezjusza oraz rozwiązywanie zadań otwartych napisanych w języku obcym.

Pierwsze trzy miejsca zajęli uczniowie :

I miejsce –  Bartosz Szablewski - kl. III c LO,

II miejsce – Aneta Choręziak - kl. III c LO,

III miejsce  – Dawid Stolarek - kl. 4 TM ZST,

– Ewa Szustakowska -  kl. II c LO.

Wyróżnienie otrzymał Damian Mielcarek - ZSR CKP.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele matematyki: mgr Arleta Baszkowska, mgr Marta Mielcarska, mgr Witold Jasiak oraz nauczycielka języka angielskiego- mgr  Magdalena Raźna. Organizatorzy pragną podziękować sponsorom konkursu: Starostwu Powiatowemu w Turku, firmie Unicorn z Turku oraz Wydawnictwu Nowa Era za ufundowanie nagród i oprawę konkursu.

{morfeo 33}