Uczniowie ZST w Turku mogą z satysfakcją spoglądać na ogłoszony niedawno przez tygodnik „Perspektywy” RANKING TECHNIKÓW 2014. Powodem do radości jest zdobycie pierwszego miejsca w Polsce w rankingu egzaminów zawodowych 2014 w zawodzie technik elektryk.
Należy dodać, że ranking uwzględnia szkoły, w których - w maju 2013 r. - średnie wyniki z j. polskiego oraz matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w danym typie szkół oraz szkoły w których przystępowalność do egzaminu zawodowego wynosiła min. 50%.

 

Perspektywy.pl