W dniu 27.02.2014 r.  odbyła się wycieczka edukacyjna do Ośrodka Atomistyki w Świerku, w której wzięli udział uczniowie klas: 3TM, 3a, 2EB, 1TM, 1TI oraz 2TI. Wyjazd  miał na celu zapoznanie z aspektami funkcjonowania energetyki jądrowej jako źródła energii. Niezaprzeczalnym walorem wycieczki było spotkanie młodzieży z kadrą naukową, poznanie zasad funkcjonowania jedynego w Polsce reaktora badawczego - Maria i tym samym pogłębienie zainteresowania naukami ścisłymi.

 

Program wycieczki obejmował także zwiedzanie Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych, w którym prowadzone są, między innymi, badania z zakresu ochrony przed promieniowaniem,  pomiary skażeń wewnętrznych u ludzi za pomocą licznika promieniowania ciała człowieka czy badania w zakresie dozymetrii promieniowania mieszanego i zastosowań medycznych promieniowania. Opiekunami wycieczki były: p. Dorota Biskup,  p. Ewa Łączna oraz p. Teresa Górska.