5 marca 2014 r. w bibliotece Zespołu Szkół Technicznych rozstrzygnięto konkursy związane z życiem i twórczością Juliana Tuwima - poety, pisarza, autora skeczy i tekstów piosenek. W konkursie wiedzy o życiu i twórczości Juliana Tuwima, przeprowadzonym na platformie e-learningowej Moodle, wzięło udział 10 uczniów ZSZ. Jury w składzie Julita Leman i Ewelina Ignasiak przyznało I miejsce Paulinie Bartosik z klasy 1f, II - Angelice Michalskiej z 2h. III miejsce zdobył Mateusz Kopczyk - uczeń klasy 2ks.

 

„Portret Juliana Tuwima” to hasło konkursu plastycznego, zorganizowanego we współpracy z p. Leszkiem Nowakowskim. Spośród zgłoszonych prac wybrano cztery i przyznano: I miejsce - Dominice Szmagaj z 1f, II - Sandrze Szarata (1f), III- Monice Chojnackiej (1f). Wyróżnienie otrzymała Marta Janiak.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe, które wręczył wicedyrektor Andrzej Tutaj. Wszystkie prace plastyczne można oglądać w bibliotece szkolnej do 10 marca.