14 marca 2014 r. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych wraz z nauczycielami bibliotekarzami wzięli udział w spotkaniu poetycko – muzycznym z Marią Duszką - poetką, dziennikarką, bibliotekarką i animatorką kultury. Na swoim literackim koncie poetka ma osiem tomików wierszy. Autorka przeprowadziła krótką rozmowę z uczestnikami spotkania na temat ich zainteresowań poezją, przedstawiła swoją biografię i dorobek poetycki. Publiczność wysłuchała wierszy z 3 tomików poetki.

 

Podczas spotkania mogli zaprezentować swoją twórczość także uczestnicy. Z możliwości przedstawienia własnych wierszy skorzystała uczennica kl. 1k ZSZ - Aleksandra Kasperowicz. Zarówno p. Maria Duszka, jak  i publiczność byli zachwyceni twórczością młodej miłośniczki poezji.

Na zakończenie autorka umieściła w jednym ze swoich tomików pt.”Freienwill” autograf z dedykacją dla czytelników biblioteki ZST w Turku.