Międzynarodowe spotkanie uczniów
i nauczycieli w Duisburgu

W dniach 12-13 czerwca 2014 roku uczniowie ZST brali udział w międzynarodowych warsztatach, zorganizowanych przez szkołę partnerską Kaufmännisches Berufskolleg Walther Rathenau w Duisburgu. Młodzież ZST jako jedyna reprezentowała Polskę na międzynarodowym spotkaniu, w którym uczestniczyły szkoły z: Niemiec (Kaufmännisches Berufskolleg Walther Rathenau – Duisburg, oraz Landfermann Gymnasium – Duisburg), Norwegii (Dalane Videregående Skole – Egersund), Francji (Lycée professionnel Antoine de Saint - Exupéry Halluin oraz Lycée professionnel Coëtlogon - Académie de Rennes), Holandii (ROC Aventus Apeldoorn oraz Zadkine Rotterdam) oraz Polski (Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku).

W ramach debaty młodzi Europejczycy prezentowali swoje ojczyzny i swoje regiony oraz panujące w nich zwyczaje. Uczniowie ZST przybliżyli swoim rówieśnikom tradycyjne polskie potrawy, obyczaje i zaprezentowali sylwetki znanych Polaków. Najbardziej integracyjną rolę odegrała praca w grupach warsztatowych, które wspólnie oceniały zalety (i wady) Unii Europejskiej.

W czasie gdy młodzież poznawała siebie i swoją kulturę, nauczyciele dyskutowali o przyszłości kształcenia, a przede wszystkim o rozszerzonym zakresie współpracy i wymiany doświadczeń.

Najważniejszym ustaleniem spotkania było stworzenie koncepcji współpracy multilateralnej, na lata 2014-2020, która umożliwi podniesienie efektów kształcenia zawodowego poprzez wdrażanie najlepszych metod wypracowanych w wielu szkołach. Nowością będzie możliwość współdziałania nie tylko dwóch, ale i wielu placówek partnerskich.

Pobyt w Duisburgu zaowocował uzgodnieniem dotyczącym terminu wizyty przedstawicieli norweskiej szkoły Dalane Videregaende Skole z Egersund w ZST.

Na spotkaniu szkołę reprezentowali uczniowie: Karolina Kałużna (2TM), Michał Bocian (2TM), Eryk Gawron (3TM), Karol Miśkiewicz (3TM), Patrycja Waliszek (3TS), a opiekę nad nimi sprawowali nauczyciele ZST Sylwia Grześkowiak oraz Krzysztof Świerk.