2 czerwca 2014 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu w ramach akcji „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”. Projekt przygotowany przez Zespół Szkół Technicznych – „Erasmus+ Twoją szansą na rozpoczęcie kariery zawodowej”, jako jedyny w powiecie tureckim został pozytywnie zaopiniowany i przeznaczony do realizacji. Uzyskane środki otwierają nowe możliwości w spełnianiu zawodowych marzeń młodzieży z ZST.
Dzięki temu przedsięwzięciu w ciągu najbliższych dwóch lat ponad 70 uczniów klas mechatronicznych, logistycznych oraz żywieniowych, wyjedzie na praktyki zagraniczne.

Warto podkreślić, że nie jest to pierwszy projekt mobilnościowy, w którym ZST bierze udział.

W ramach programu: „ Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci” - już 62 osoby mogły zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności w renomowanych firmach znanych na całym świecie, np. Robert Bosch GmbH, DHL, Siemens AG, Thyssen Krupp.

Nowe przedsięwzięcie wpisuje się w wieloletnią współpracę ZST z placówkami partnerskimi w Niemczech, stwarza także kolejną szansę nawiązania kontaktów.