Wyprawka szkolna 2014

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać do Dyrektora szkoły do dnia 10.09.2014 r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o pobieraniu świadczenia rodzinnego w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego (Urząd Gminy / Urząd Miasta), a w przypadku niekorzystania ze świadczeń rodzinnych niezbędne jest przedstawienie wszystkich dochodów członków rodziny w roku 2012 wraz z zaistniałymi zmianami (Urząd Skarbowy) do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do zakupu podręczników.

Więcej informacji w sekretariacie szkoły (budynek B) lub pod numerem tel. /63/ 280 36 12