Nowy rok szkolny czas zacząć - wakacje też muszą się kiedyś skończyć. W poniedziałek 01.09.2014 r. o godzinie 9.00 rozpoczął się rok szkolny 2014/2015. Dla uczniów ZST będzie on przełomowy. Po ponad 50 latach dwuzmianowego systemu nauki młodzież rozpocznie edukację w systemie jednozmianowym.  Ponadto w bieżącym roku szkolnym 1800 uczniów i słuchaczy – w tym 432 uczniów klas pierwszych – będzie mogło odbywać zajęcia sportowe w nowoczesnej hali, budowanej w technologii pasywnej.

Inaugurację roku szkolnego uświetnili swoją obecnością m. in. : sekretarz powiatu tureckiego Romuald Antosik, reprezentujący Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie - ppłk dr inż. Bogusław Siodłowski, zastępca komendanta KPP w Turku - mł. insp. Bogdan Kaczorowski, Iwona Grzelczak – Miłoś z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Krystyna Apelt – wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Turku oraz Krzysztof Jędraszczyk – przewodniczący Rady Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Turku.

Dyrektor ZST życzył uczniom, aby nowy rok szkolny owocował w same sukcesy a nauka była przyjemnością.

Fot. ZST Turek / Turek.net.pl