W dniu 04.09.2014 r. w ZST odbyło się spotkanie profilaktyczne z Naczelnikiem Ruchu Drogowego KPP w Turku podinsp. Arturem Foryńskim poświęcone bezpieczeństwu w drodze do szkoły. W trakcie wystąpienia podinsp. Foryński omówił zasady bezpiecznego poruszania się po drogach pieszych, przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zagrożenia na drogach o natężonym ruchu. Ponadto w ramach spotkania przedstawicielka firmy IVA-PIT przypomniała uczniom ZST zasady udzielania pierwszej pomocy w czasie wypadków.