W dniu 15 września br. Polsko - Niemiecka Izba Przemysłowo - Handlowa zorganizowała w Warszawie konferencję na temat: Rola i znaczenie kształcenia zawodowego we współpracy Polska-Niemcy. Różne doświadczenia, różne systemy edukacji, podobne wyzwania rynku pracy.
W konferencji uczestniczyli m. in.: wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki, wiceminister pracy Jacek Męcina, dr Susanne Nonnen, Prezes Senior Experten Service, kierownik działu Europa Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Niemiec Susanne Burger oraz przedstawiciele Federalnego Instytutu ds. Kształcenia Zawodowego.

W tym elitarnym gronie, jako jedni z nielicznych reprezentantów szkolnictwa w Polsce, znaleźli się również – na zaproszenie p. Krystyny Boczkowskiej - prezesa Zarządu Robert Bosch sp. z o.o. - dyrektor ZST Mariusz Seńko oraz kierownik szkolenia praktycznego Krzysztof Świerk.

Podczas konferencji rozmawiano o zmianie polskiego systemu kształcenia oraz o stosowanych w krajach o najniższym bezrobociu dualnych systemach kształcenia zawodowego, w których nauka przebiega dwutorowo: w szkole i zakładzie pracy.

Minister Tadeusz Sławecki, podkreślił, że celem reform przeprowadzanych w polskim systemie kształcenia zawodowego jest dostosowanie go do potrzeb rynku pracy oraz rozbudowa systemu kształcenia dualnego, od lat z powodzeniem stosowanego w Niemczech. Opiera się on na ścisłej współpracy z pracodawcami.

Istotą nowoczesnego szkolnictwa zawodowego - na co zwróciła uwagę dyrektor działu szkoleń i kształcenia zawodowego Maria Montowska - jest korelacja między pracodawcami a szkołami już na poziomie tworzenia programów kształcenia zawodowego.

Udział w konferencji zaowocował uzgodnieniem wizyty Komisji Kształcenia Zawodowego przy AHK Polska, która będzie mogła ocenić w jakim stopniu Zespół Szkół Technicznych w Turku wpisuje się w nowoczesny model szkolnictwa zawodowego.

Fot. AHK Polska