Polish English German

Dodatkowe dni wolne

ZARZĄDZENIE NR 8/2017

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Turku

z dnia 31.08.2017 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

 

            Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  nr 46, poz.432, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1 

W roku szkolnym 2017/2018 ustalam następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

- 11.01.2018  Technikum/Branżowa Szkoła I Stopnia /Szkoła Zawodowa 

- 30.04.2018  Technikum/Branżowa Szkoła I Stopnia /Szkoła Zawodowa 

- 02.05.2018  Technikum/Branżowa Szkoła I Stopnia /Szkoła Zawodowa 

- 04.05.2018  Technikum//Branżowa Szkoła I Stopnia /Szkoła Zawodowa 

- 07.05.2018  Technikum

- 08.05.2018  Technikum

- 01.06.2018  Technikum/Branżowa Szkoła I Stopnia /Szkoła Zawodowa 

- 19.06.2018  Technikum/Branżowa Szkoła I Stopnia /Szkoła Zawodowa 

 

 Dwa dni do dyspozycji dyrektora szkoły  zgodnie z potrzebami organizacji pracy szkoły.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

  

                                                                     Wioletta Adamiak

                                                               Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Turku

 

 

- Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

 

Współpraca