Polish English German

Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości

W dniu 01.03.2019 r. w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki odbył się etap finałowy Konkursu Wiedzy o Przedsiębiorczości, do którego przystąpili uczniowie pięciu szkół ponadgimnazjalnych, w tym także z Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Pytania konkursowe miały charakter testu wielokrotnego wyboru. W etapie finałowym II miejsce zajął Bartłomiej Kończak z 3 klasy technikum ekonomicznego, który otrzymał nagrodę rzeczową - słuchawki bezprzewodowe SONY.

Wstępne eliminacje do konkursu odbyły się  06.02.2019 r. i wzięło w nich udział aż 25 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Jury konkursowe powołane spośród pracowników naukowo - dydaktycznych Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki wytypowało najlepszych uczestników. Do etapu finałowego zakwalifikowali się uczniowie ZST:
- Kończak Bartłomiej,
- Kowalczewska Anita,
- Styś Paulina,
- Łaszcz Bartosz,
- Hartman Norbert.

 Finaliści konkursu otrzymali odpowiednie certyfikaty.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opiekunem  była Anita Herman-Szulc- nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

Współpraca