Polish English German

VII Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania

"Problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem" to temat przewodni tegorocznej edycji VII Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania, której organizatorem  jest Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. 8 stycznia br. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyły się eliminacje szkolne, w których udział wzięło 25 uczniów. Zakres tematyczny testu pisemnego był zgodny z  programem nauczania podstaw przedsiębiorczości i obejmował zagadnienia dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem, podstawowe pojęcia ekonomiczne i znajomość bieżących wydarzeń życia gospodarczego.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zainteresowania problematyką gospodarczą i dostarczenie dodatkowej wiedzy ekonomicznej, służącej zrozumieniu zachodzących procesów gospodarczych. Ma ono również rozbudzić i wzmocnić wśród młodzieży postawy i zachowania przedsiębiorcze oraz zachęcić do studiowania na kierunkach ekonomicznych.

Eliminacje szkolne przygotowali nauczyciele przedmiotów ekonomicznych i zawodowych: Mariola Kadrzyńska – Siwek, Małgorzata Pietrzak oraz Tomasz Szczap.

Współpraca