Polish English German

Towar jako przedmiot handlu

7 stycznia 2019 r. odbyła się w naszej szkole piąta już edycja konkursu pod hasłem „Towar jako przedmiot handlu”. Wzięli w nim udział uczniowie klas drugich branżowej szkoły I stopnia oraz klas trzecich zasadniczej szkoły zawodowej kształcący się w zawodzie sprzedawca. Uczestnicy odpowiadali na pytania testowe z zakresu: towaroznawstwa, organizacji sprzedaży, sprzedaży towarów, podstaw działalności gospodarczej i bhp.

Młodzież wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień konkursowych, będących jednocześnie przedmiotem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sprzedawca. Najlepsze wyniki osiągnęły uczennice: I miejsce –  Klaudia Sikora z  kl. 3 hk, II miejsce – Karina Wolska z kl. 3 hk, III miejsce – Żaneta Trzmielewska z kl. 3 hk. Wyróżnienia otrzymały: Zofia Wojtasik z kl. 2 hf oraz Paulina Dobrzyńska z kl. 3 hk. Nagrody i wyróżnienia wręczyła zwycięzcom pani dyrektor Wioletta Adamiak.

Konkurs przygotowali nauczyciele przedmiotów ekonomicznych i zawodowych: Mariola Kadrzyńska – Siwek, Aleksandra Piaskowska oraz Tomasz Szczap.

 

 

 

 

Współpraca