Polish English German

Konkursy wiedzy na temat HIV i ADIS

Każdego roku szkolnego w Zespole Szkół Technicznych w Turku organizowane są konkursy wiedzy o HIV i AIDS. W listopadzie (28.11.2018) odbył się etap szkolny  konkursowych zmagań, a w grudniu powiatowy, oba adresowane były do uczniów klas pierwszych technikum i szkoły branżowej. 12 grudnia 2018 roku nasza szkoła wspierana przez Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Turku, zorganizowała  X Powiatową Olimpiadę Wiedzy o HIV/AIDS.

Turniej polegał na samodzielnym i indywidualnym wypełnianiu arkusza testowego. Adresatami olimpiady byli uczniowie klas pierwszych ze szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. Celem przedsięwzięcia było kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród młodzieży szkolnej poprzez: pogłębianie wiedzy na temat zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS, uświadamianie zagrożeń jakie niesie zjawisko HIV/AIDS, nabywanie umiejętności odpowiedzialnego podejmowania decyzji, dokonywanie wyborów dotyczących własnego życia i zdrowia, przeciwdziałanie negatywnemu postrzeganiu ludzi zakażonych oraz kształtowanie postaw tolerancji wobec nich.

Naszą szkołę na olimpiadzie reprezentowali uczniowie:  Przybylak Dominik (ITM), Fabiański Mateusz (IEB), Ruda Dominik (IEB), Stepnowska Katarzyna (ICA), Jasiak Damian (ICA), Kołacz Julia (1f),  Prażanowska Wiktoria (1f),  Kubiak Daria (1f), Bocian Wiktoria (1hw), Gólczyńska Paulina (1hw).

Dla Zespołu Szkół Technicznych wyróżnienie wywalczył uczeń Damian Jasiak. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia.

Szkolny konkurs i olimpiadę zorganizowały panie: A. Dzikowska, A. Milczarek, J. Roszkowska , M. Błaszczyk.

 

 

Współpraca