Polish English German

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznane

12.12.2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie  odbyło się wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół okręgu konińskiego. Wyżej wymienione stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W gronie wyróżnionych znalazł się uczeń klasy II TL  Zespołu Szkół Technicznych w Turku - Eryk Gil, który w roku szkolnym 2017/18 uzyskał najwyższą wśród wszystkich uczniów klas technikum średnią ocen - 5,37.

W roku szkolnym 2018/2019 Prezes Rady Ministrów przyznał 302 stypendia dla uczniów województwa wielkopolskiego. 

Tegoroczna uroczystość odbyła się w patriotycznym klimacie, jej dopełnieniem był wykład dra Krzysztofa Wereszczyńskiego pt. "Niepodległa to Ja i Ty”, a występy artystyczne uzdolnionej młodzieży dodały imprezie kolorytu.

Obok gratulacji dla stypendystów znalazły się również podziękowania dla nauczycieli, wychowawców oraz rodziców, którzy są współtwórcami sukcesów. 

 

Współpraca