Polish English German

Dzień Wolontariusza w ZST

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, święto wszystkich osób zaangażowanych w niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym. Z tej okazji Szkolny Klub Wolontariatu działający w Zespole Szkół Technicznych w Turku przygotował sympozjum, poświęcone pracy wolontariuszy i płynącym z niej korzyściom. Uczennice opowiedziały, w jaki sposób przygotowują się do swoich zadań i jakie inicjatywy podjęły w ciągu dwóch lat działalności klubu.

Szkolnemu Klubowi Wolontariatu patronuje Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO z Poznania. Nasi wolontariusze odbyli wieloetapowe szkolenie przygotowujące zarówno do niesienia pomocy seniorom jak i osobom niepełnosprawnym. Do najważniejszych przedsięwzięć kończącego się roku należą: czytanie bajek dzieciom w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Turku oraz warsztaty plastyczne dla seniorów w Centrum Wolontariatu w Turku.

Z okazji Dnia Wolontariusza wszystkim wolontariuszom życzymy niesłabnącego zapału, wielu sukcesów i poczucia spełnienia w każdej podejmowanej inicjatywie.

Nad przygotowaniem i przebiegiem sympozjum czuwały: Marta Piątkowska i Estera Świerk.

 

Współpraca