Polish English German

Szkolny Konkurs Chemiczny "Tajemnice roztworów"

W listopadzie 2018 roku odbyła się  kolejna edycja Szkolnego Konkursu Chemicznego adresowanego do uczniów klas technikum. Przedsięwzięcie stało się świetną okazją do popularyzacji nauk matematyczno – przyrodniczych. Umożliwiło także odkrywanie  uzdolnień młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań chemicznych. Uczniowie rozwiązując zadania konkursowe, musieli wykazać się wiedzą, umiejętnościami logicznego myślenia, kojarzenia faktów i wyciągania wniosków.

Laureatami konkursu zostali:
I miejsce: Katarzyna Bednarek
II  miejsce: Natalia Antczak
III miejsce: Marta Gozdalik

Konkurs zorganizowała Małgorzata Szymańska.

Współpraca