Polish English German

Konkurs Literacko - Fotograficzny "Wolność jest w nas …”

Znalezione obrazy dla zapytania niepodlegla logoDyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Turku oraz organizatorzy konkursu zapraszają do udziału w  Powiatowym Konkursie Literacko - Fotograficznym ,,Wolność jest w nas…”. Celem przedsięwzięcia jest uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz rozbudzanie zainteresowania historią naszej Ojczyzny.

 

 

Karta zgłoszeniowa - do pobrania

Regulamin Powiatowego Konkursu Literacko - Fotograficznego ,,Wolność jest w nas…” upamiętniającego 100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

             § 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji Powiatowego Konkursu Literacko-Fotograficznego ,,Wolność jest w nas…” - organizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku - oraz warunki uczestnictwa.
 2. Celem przedsięwzięcia jest:
  - uczczenie 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,
  - kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej wśród młodzieży,
  - wzbudzenie zainteresowania historią kraju,
  - rozwijanie kreatywności i wrażliwości uczniów oraz ich uzdolnień artystycznych.

§ 2

 1. Konkurs skierowany jest do słuchaczy TUTW, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Tureckiego.
 2. Przedsięwzięcie realizowane jest w dwóch kategoriach:
  - literackiej - wiersze inspirowane historią, zawierające refleksje dotyczące wolnej Polski,
  - fotograficznej - zdjęcia odzwierciedlające kultywowanie tradycji niepodległościowych oraz będące swobodną interpretacją tematu konkursu.
 3. W kategorii literackiej uczestnicy przysyłają maksymalnie trzy wiersze w trzech egzemplarzach maszynopisu.
 4. W kategorii fotograficznej - zgłosić można maksymalnie 3 zdjęcia (format 18x24).
 5. Każdy zestaw winien być opatrzony godłem ( hasłem- słowem). Dane osobowe autora na karcie zgłoszeniowej powinny znajdować się w kopercie oznaczonej tym samym godłem.

§ 3

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie pracy konkursowej wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: Zespół Szkół Technicznych, ul. W. Milewskiego 3B, 62-700 Turek z dopiskiem na kopercie ,,Konkurs Literacko - Fotograficzny” lub doręczenie jej do sekretariatu szkoły -  budynek B ( tel. kontaktowy 63 280 36 00).
 1. Honorowane będą tylko te wiersze oraz fotografie, które nie były wcześniej nigdzie publikowane i wystawiane.
 2. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 10 grudnia 2018 roku włącznie. W przypadku przesyłania pocztą o terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia.
 3. Do każdej pracy musi być dołączony formularz zgłoszeniowy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Zgłoszone prace nie podlegają zwrotowi.
 5. Uczestnictwo w przedsięwzięciu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie prac.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.

 § 4

 1. Zgłoszenie uczestników do konkursu jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.
 2. Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000) oraz rozporządzenie parlamentu i rady UE z dnia 27.04.2016 r. w sposób zgodny z poniższym:
  - dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu,
  - organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów prawa o ochronie danych.
 1. Z chwilą zgłoszenia do konkursu pracy literackiej, uczestnik udziela zgody na jej wydruk w okolicznościowej antologii.

 § 6 

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Oceny zgłoszonych prac dokona jury w składzie:
  - p. Lech Lament,
  - p. Mariola Jankowska,
  - p. Maria Sulkowska,
  - p. Barbara Witkowska.
 1. Dla laureatów w każdej kategorii przewidziano nagrodę za zajęcie I, II i III miejsca.
 2. Nagrody będą miały charakter książkowy lub rzeczowy.
 3. Dodatkowo 100 najlepszych wierszy będzie wydrukowanych w okolicznościowej antologii.
 4. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 18.12.2018 r. o godz.11.00 w auli ZST w Turku.

  § 7
 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności utrudniających jego przeprowadzenie.
 3. Szczegółowych informacji udzielają:
  - Renata Kowarsz-Mrukowska, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  - Emilia Marucha,   email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

Współpraca