Polish English German

XI Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

W dniu 4 października odbyły się w naszej szkole eliminacje do XI  Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. W rozgrywkach konkursowych udział wzięło 46 uczniów klas logistycznych. Olimpiada rokrocznie organizowana jest przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu i adresowana do uczniów szkół średnich i policealnych, uczących się w zawodach technik spedytor i technik logistyk. Jej nadrzędnym celem jest rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania tematyką logistyczną. To od lat jedno z najskuteczniejszych narzędzi popularyzacji tej dziedziny wśród młodzieży.

Laureaci rozgrywek szkolnych wezmą udział w II etapie olimpiady, który odbędzie się 7 grudnia.

Eliminacje zorganizowane zostały przez  nauczycieli przedmiotów logistycznych  Mariolę Kadrzyńską –Siwek oraz Aleksandrę Piaskowską.

 

Współpraca