Polish English German

Najlepsi z najlepszych!

Cały rok pilnie się uczyli, rozwijali swoje umiejętności, dążyli do tego, aby osiągnąć zamierzony cel, ciężko pracowali na sukces. Grupa 63 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Turku odebrała 21.09.2018 r. z rąk Starosty Tureckiego Mariusza Seńko stypendia naukowe, sportowe, artystyczne I i II stopnia.  Gratulujemy wszystkim uczniom świetnych wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów!

 

Współpraca