Polish English German

Odbiór świadectw dojrzałości 2018


Odbiór świadectw egzaminu dojrzałości, odbędzie się 03.07.2018 r. o godz. 12:00 według wykazu wywieszonego w budynku B.

HASŁA I LOGINY

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów. Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający otrzyma za pośrednictwem  szkoły.

LOGINY I HASŁA DO ODBIORU W SEKRETARIACIE SZKOŁY W BUDYNKU E

od 8.00 do 15.00 (po okazaniu dokumentu tożsamości)

W serwisie można będzie zapoznać się z własnymi wynikami z egzaminów uzyskanymi w  2018 r.


Dostęp do swoich wyników zdający będą mogli uzyskać po zalogowaniu w serwisie za pomocą loginu i hasła otrzymanego w szkole macierzystej

Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego możliwe będzie od dnia 3 lipca br. (nie wcześniej).

 

Współpraca