Polish English German

Elektronicy z Estonii w ZST

Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Turku a Pärnumaa Kutsehariduskeskus w Parnawie czworo uczniów z Estonii miało okazję przez miesiąc odbywać praktyki zawodowe w Turku - w firmie Profim. Poza praktykami uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych  w ZST,  w pracowni systemów alarmowych Satel, podczas których wykonywali ćwiczenia z symulacji i konstruowania układów elektronicznych. Wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych zrobiło duże wrażenie na gościach z Estonii.

Dzięki licznym wspólnym zajęciom uczniowie z ZST i Parnawy mieli okazję doskonalenia znajomości  języka angielskiego. W czasie  wolnym praktykanci poznawali  kulturę i tradycje naszego kraju oraz zwiedzali  jego urokliwe zakątki.

 

Współpraca