Polish English German

Bezpiecznie od Startu

10 kwietnia 2018 r. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu odbyła się XVIII edycja etapu regionalnego konkursu dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle ze znajomości prawnej ochrony pracy oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Bezpiecznie od Startu. Cech Rzemiosł Różnych w Turku reprezentowały dwie uczennice Zespołu Szkół Technicznych w Turku, nad którymi opiekę sprawowała p. Marzena Maćków, nauczycielka ZST.

Celem konkursu było rozwiązanie testu z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii i psychologii pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Do regionalnego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:

  • Dżesika Serbin (branża spożywcza, klasa III) - mistrz szkolący Magdalena Zając z Restauracji Monaco w Słodkowie,
  • Aleksandra Marciniak (branża spożywcza, klasa II) - mistrz szkolący Joanna Pastuszko z Restauracji Hostel Barbórka w Turku.

  Organizatorem etapu regionalnego konkursu była Izba Rzemieślnicza, zrzeszone cechy oraz Okręgowy Inspektorat Pracy przy wsparciu Kuratorium Oświaty i szkół zawodowych.

Poziom konkursu był brdzo wysoki. Uczestniczyło w nim 16 osób z 6 szkół z województwa wielkopolskiego.

W tegorocznym finale uczennica naszej szkoły kształcąca się w zawodzie kucharz, Dżesika Serbin, zajęła 6. miejsce. Gratulujemy!

 

Współpraca