Polish English German

Sukces uczennicy ZST w ogólnopolskim konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy”

1 marca 2018 roku w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu odbył się finał regionalny konkursu pt. „Poznaj swoje prawa w pracy” zorganizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Do rywalizacji przystąpiło 34 uczniów z 19 szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Naszą szkołę reprezentowało dwoje uczniów: Sylwia Pajor z klasy III TA  i Bartosz Marszałek z klasy III TL.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa” i jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności zarówno dla szkół,  jak i uczniów.

Z dumą informujemy, że II miejsce w tegorocznym finale zajęła uczennica naszej szkoły - Sylwia Pajor.

Nagrody laureatom wręczyły Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu, oraz Marzena Adamczyk - Pelcer z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty. Stanisława Ziółkowska, dziękując zarówno uczniom, jak i nauczycielom przygotowującym ich do konkursu, zwróciła uwagę na niezwykle wysoki i wyrównany poziom wiedzy uczestników przedsięwzięcia. Podkreśliła także znaczenie konkursów popularyzujących zagadnienia bhp wśród młodzieży.

Uczniom dziękujemy za udział i gratulujemy wysokich wyników, a Sylwii życzymy sukcesu w Warszawie!

Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowała nauczycielka przedmiotów ekonomicznych  Mariola Kadrzyńska – Siwek.

Współpraca