Polish English German

Estończycy z wizytą w ZST

Poprzez krzewienie idei wielojęzyczności i stosowanie innowacyjnych metod nauczania Zespół Szkół Technicznych w Turku wpisuje się w działania Powiatu Tureckiego służące stworzeniu sporej  bazy kontaktów europejskich. Potwierdzeniem tego jest zorganizowanie w ZST zajęć dla uczniów z Estonii odbywających 4 - tygodniowe praktyki u lokalnych przedsiębiorców z terenu naszego powiatu.

W doskonale wyposażonych pracowniach dydaktycznych naszej szkoły  młodzi Estończycy zgłębią  tajniki wiedzy technicznej pod kierunkiem Pani  Dyrektor Wioletty Adamiak,  Kierownika Kształcenia Praktycznego Pana Daniela Kusza i nauczycieli technikum.

Estońska młodzież, podczas spotkań z naszymi uczniami, będzie mogła nie tylko wymienić się doświadczeniami, ale i poznać zwyczaje i zainteresowania polskiej młodzieży oraz kulturę naszego regionu.

Współpraca