Polish English German

Logistyka w straży pożarnej i pogotowiu

14 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyło się sympozjum na temat zastosowania logistyki w służbach mundurowych i służbach medycznych, w którym uczestniczyli uczniowie  klas logistycznych i mundurowych.

Prelegent przedstawił straż pożarną i pogotowie ratunkowe  jako uporządkowany zbiór organów kierowania oraz komórek funkcjonujących w powyższych jednostkach. Zaprezentował również środki transportowe i sprzęt techniczny przeznaczony do wykonywania niezbędnych czynności służbowych.

Podczas prelekcji szczególną uwagę zwrócono na  elementy systemu logistycznego, takie jak: struktura organizacyjna, zadania poszczególnych komórek, przepływ zasobów i  informacji  między komórkami, a także do interesantów. Ponadto omówiono czynności straży pożarnej i pogotowia wykonywane od momentu zgłoszenia zdarzenia do  czasu pojawienia się służb w wyznaczonym miejscu.  

Spotkanie było dla młodzieży źródłem  informacji o pracy w ww. służbach oraz motywacją do rozwoju pasji i kariery zawodowej.

Prelekcję zorganizowały nauczycielki przedmiotów logistycznych – J. Rossa, M. Kukulska.

 

Współpraca