Polish English German

I miejsce naszych uczennic w konkursie Wiedzy z Rachunkowości i Finansów

7 grudnia 2017 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie odbył się  konkurs Wiedzy z Rachunkowości i Finansów, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły.  Został on zorganizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Koninie oraz Zakład Finansów i Rachunkowości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Celem konkursu jest  rozbudzanie zainteresowań wiedzą z zakresu rachunkowości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, promowanie uczniów posiadających szeroką wiedzę z zakresu rachunkowości, zachęcanie młodzieży do dalszego kształcenia w kierunku rachunkowości, rozwijanie zainteresowań zawodami związanymi z tą dziedziną wiedzy oraz  popularyzacja wiedzy z zakresu księgowości, a także promocja działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Całokształtem prac związanych z konkursem kierowała  Komisja - Kapituła złożona z pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Finansów i Rachunkowości  oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Koninie.

Tematyka konkursu obejmowała  swoim zakresem zagadnienia rachunkowości finansowej, a przede wszystkim księgowości, sprawozdawczości finansowej i analizy finansowej. Tematyka konkursu była zgodna z podstawą programową w zawodzie technik ekonomista.

 Wylosowane tematy konkursowe zostały przedstawione przez naszych uczniów w formie ustnej prezentacji.  Spośród wielu szkół biorących udział w konkursie z terenu Konina, Koła i Słupcy jury jednogłośnie orzekło, iż najlepsza okazała się drużyna z Zespołu Szkół Technicznych w Turku w składzie:  Sylwia Janik- klasa IV TA, Małgorzata Wieczorek klasa IV TA, Monika Skoczylas – klasa IV TA- Uczennice zajęły I miejsce w konkursie, otrzymując tym samym wartościowe nagrody rzeczowe oraz bony pieniężne, ufundowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie oraz Stowarzyszenie Księgowych Oddział Terenowy w Koninie.

Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowała nauczycielka przedmiotów ekonomicznych - Agata Jeż.

Współpraca