Polish English German

XIII Ogólnopolska Olimpiada z Przedsiębiorczości

7 grudnia 2017 r. uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej przystąpili do XIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady z Przedsiębiorczości. W olimpiadzie wzięło udział 22 uczniów naszej szkoły. Test składał się z 50 pytań. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi zawodnik mógł zdobyć punkty, jednak wskazanie nieprawidłowej odpowiedzi powodowało stratę punktów. Najlepsze wyniki uzyskali Arkadiusz Gorzelańczyk z kl. II TL, Bartosz Łaszcz z kl. II TA oraz Sylwia Pajor z kl. III TA..

Celem konkursu jest kształtowanie wśród młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych, doskonalenie umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, w przedsiębiorstwach oraz w sferze życia prywatnego, które mają wpływ na zachowania przedsiębiorcze, rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć,  rozwiązywanie problemów w sposób twórczy, skuteczna komunikacja, doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji i podejmowania decyzji na ich podstawie oraz współdziałania w zespole oraz negocjacji.

Nad przebiegiem konkursu czuwali: w-ce dyrektor  Jarosław Jasiak oraz nauczyciele: Zofia Gruszczyńska, Mariola Kadrzyńska-Siwek oraz Tomasz Szczap.

 

 

Współpraca