Polish English German

Towar jako przedmiot handlu

4 grudnia br. odbyła się w naszej szkole czwarta już edycja konkursu pod hasłem „Towar jako przedmiot handlu”. Wzięli w nim udział uczniowie klas drugich i trzecich zasadniczej szkoły zawodowej kształcący się w zawodzie sprzedawca. Uczestnicy odpowiadali na pytania testowe z zakresu: towaroznawstwa, organizacji sprzedaży, sprzedaży towarów, podstaw działalności gospodarczej i bhp.

Młodzież wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień konkursowych, będących jednocześnie przedmiotem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sprzedawca. Najlepsze wyniki osiągnęły uczennice: I miejsce – Natalia Płocińska z  kl. 3h, II miejsce - Katarzyna Zabłocka z kl. 3h, III miejsce – Klaudia Kurzawa z kl. 2hk. Zwycięzcom wręczył nagrody pan wicedyrektor Jarosław Jasiak.

Konkurs przygotowali nauczyciele przedmiotów ekonomicznych i zawodowych: Elżbieta Kruszyna, Mariola Kadrzyńska – Siwek oraz Tomasz Szczap.

Współpraca