Polish English German

IV edycja konkursu "Stolarz po niemiecku i po angielsku"

Dnia 22 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyła się czwarta edycja międzyszkolnego Konkursu Stolarskiego "Stolarz po niemiecku i po angielsku", w którym udział wzięli uczniowie szkół zasadniczych, uczący się  w zawodzie stolarz z następujących szkół: Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych, Ochotniczego Hufca Pracy oraz Zespołu Szkół Technicznych. Czwarta edycja konkursu polegała na wykonaniu wyrobu stolarskiego, jakim był wieszak na klucze.

Uczniowie otrzymali elementy wieszaka, rysunek techniczny i instrukcję w języku obcym. Powierzone im zadanie wykonywali w grupach dwuosobowych. Po zmaganiach praktycznych zaprezentowali swoją pracę w języku polskim i w wybranym języku obcym.

Celem konkursu było:
- stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności praktycznych w zawodzie stolarz,
- zaprezentowanie przez  uczniów technologii  wykonania wieszaka  w języku obcym (niemieckim lub angielskim) oraz  wykorzystanie  tej wiedzy w praktyce,
- nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między szkołami, uczniami i nauczycielami,
- przygotowanie uczniów klas trzecich do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
- promowanie bezpiecznych i higienicznych metod prowadzenia prac stolarskich,
- podniesienie rangi zawodu stolarz.

Wyniki konkursu:
I miejsce:  Adrian Wardeński i Dawid Górecki  - ZST
II miejsce:  Łukasz Wielgocki i Łukasz Biniek - ZST
III miejsce: Robert Michalak i Patryk Rusek - ZPE-W, Kamil Święcicki i Adam Michalak ŚHP

Do zorganizowania czwartej edycji konkursu przyczynił się Zakład Stolarski Zbigniew Laksander, który przekazał na rzecz szkoły półfabrykaty do wykonania zadania. Pozostałymi sponsorami byli: Starostwo Powiatowe i Zespół Szkół Technicznych w Turku.

Wykonane wyroby zostaną przeznaczone, podobnie jak w latach ubiegłych, na akcję charytatywną, z której pieniądze będą przekazane na zakup paczek świątecznych dla mniej zamożnych uczniów naszej szkoły.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Aldona Russek-Marczak, Zofia Gruszczyńska, Marek Sęk, Sławomir Sobczak, Agata Buchali oraz Grzegorz Grzelak. Nadzór nad uczniami ze ŚHP sprawowała Ewa Jakubowska, natomiast nad uczniami z ZPE-W  - Magdalena Mizerkiewicz i Jacek Kubiak.

Współpraca